سيد نا ، اد م

 

IMG_20160425_192450

LAMEYA LAMELOKO

IMG_20170121_183030HUROMALA

DONGUIH-MACOUHON

A SA PROCHE DE CONFIRMATION

DU DONGUIH DE ADAME A NOS JOUR

ــــــ مكام فعل ا لمر ء فكي ،


و كمة مكا م فعل ا لمر ء فكي ،


سيد نا ، اد م ، عليه و سلم نح شعن ا نر هيم نبي د و د ، يعكو ب ، عيسى ، محمد

صل له عليه و سلم ، كلهم ا جمعين إ ل يو م ا ل ء خر . نا س ، بعد و حد .و بعد و حد ،

كما يوم ، و بعد يو

ـــــ مكام فعل ا لمر ا كبي

bonjour
la planete teres .le vieux monde ait toujour la . Le temp permete a connetre les  veritable verites ,en moin d'une journe

و كمة مكا م فعل ا لمر ء كبي


NOTRE FETE NATIONNALE 2016 14/7/2016 PAR PRESIDENT FRANCOI HOLAND
karamoko@k-niya.com


S    B     T    G    L    M    W
1    2    3      4    5    6     7
8    9    10    11  12   13  14
15  16   17    18  19   20  21
22  23   24    25   26  27  28
29


بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي


www.netevibes.com/ibra75

Posté par IWAI à 15:41 - - Commentaires [0]
Tags :

lamela :N°1

NIYA : LAMOGOYA/chaine

 

بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي  

و عينة ا سر الكمل بى نظر ة

 

IMG_20150924_184345

  http://www.netvibes.com/kibrahima

http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko

 *kara3niya

  ــ كر مك  ابر هيم  ، ابن  شيخ،  فكن كرمك 

ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م 

 بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَظعَى ، سْوِ ي 

 I14041 1 Cambidion  2016                               Image 015-copie-1  II   Micah-macouhon  2016

W        S          B          T         G         L       M             S       B        T          G       L        M        W       

 1        2         3          4          5         6     7               1        2        3        4        5        6        7   

 8        9         10       11        12      13    14              8        9        10      11     12       13      14

 15     16       17       18        19       20    21            15       16      17      18     19       20      21

 22     23       24       25        26       27    28            22      23      24      25      26      27      28

 29                                                                          29      30

Image 001

 

II/ Micah  2016                  IV  Image-024-copie-1.jpgDomguihi-Macouhon  2016

 T        G          L          M        W          S        B            L         M       W         S        B         T         G                

 1         2          3         4        5            6      7              1        2        3         4        5          6         7

 8         9          10        11    12        13     14               8        9        10      11      12       13      14

 15      16        17       18      19        20     21              15       16     17      18      19        20      21

 22      23        24       25      26        27     28              22       23      24      25     26      27        28 

 29     30                                                                     29     30   

 V/14041Domba-fuifuho2016                             VI 58 carte CI[1]/Domguihi2016     

 W         S        B         T        G         L       M               B         T      G          L        M       W        S                  

 1         2        3         4       5           6       7               1        2      3          4         5       6        7

 8         9        10      11     12         13     14               8        9      10       11      12     13       14

 15       16     17       18     19        20     21               15      16    17       18      19     20         21

 22       23     24      25     26         27     28               22      23    24       25       26    27         28

 29       30                                                                  29     30

 VII  /14041Domguih-Lbas 2016                          VIIINouvelle image021/Naigai-calo 2016                                  

 G        L           M       W       S           B        T           L        M         W        S            B        T        G                             

 1        2           3         4       5         6       7              1        2         3         4           5       6        7

 8        9          10      11      12       13      14             8        9        10        11       12      13       14

 15     16         17      18      19       20       21           15      16       17        18       19      20       21

 22     23         24       25      26      27       28           22      23        24       25       26      27       28

 29                                                                           29      30  

 IX 14041 Domas 2016                              X Nouvelle image034/jumainin-Macouhon 2017                           

M        W        S         B        T       G       L              W         S       B      T       G         L        M        

 1       2          3        4        5        6      7               1       2        3       4        5        6        7 

 8        9        10      11      12      13    14              8       9       10     11      12      13      14

 15      16       17      18      19     20    21             15      16     17    18        19      20      21

 22      23       24      25       26    27     28            22      23     24      25       26      27     28 

 29         DOMBAS-CALO                                        29      30                                     29      30

 XI14041 Jumainin2017                                    XIINouvelle image033X/ Cammidion -macouhon2017 

B        T       G          L        M        W        S                 L          M        W         S          B        T         G               

 1        2        3         4       5        6        7                    1        2          3         4        5        6         7

 8       9       10       11      12      13       14                  8         9        10       11      12      13       14

 15     16     17        18      19      20      21                 15       16       17       18      19       20      21

 22     23     24       25       26     27      28                  22      23       24        25      26       27      28

 29     30  &nbs                                                          2 

 http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l

Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté  ,lier

a l'hommes de sont respet profont du l'expeces  humain

et isui du micar macouhon et du micah  et jusqu dombas

calo  , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant

y compris  NOUS les humain  ,la joir a partagé en sambles

B    T    G    L    M    W     S

                                    B

G                                     T

L                S                   G    

M                                     L  

                                   M 

S     B    T    G    L    M     W

khimk75!!8

Posté par IWAI à 19:09 - - Commentaires [0]
Tags :